Fethiye’de çalışanlara yönelik faaliyet gösteren okulların yemekhane ve kantinlerinde çalışan personellere özel hijyen şartları, gıda güvenirliği ve kontrolün ilişkin hijyen eğitimi verildi.

"Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği"

Hijyen eğitimine katılan okul kantin ve yemekhanelerinde çalışan personele "Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği" kapsamında hammaddenin kabulünden öğrencilere sunulmasına kadar geçen aşamalarda uyulması gereken kurallar uzmanların eşliğinde anlatıldı.

Eğitim kapsamında gıda işletmelerine ait özel hijyen gereklilikleri, personel hijyeni, işletme hijyeni, gıda maddelerinin depolama ve muhafazası, gıdaların hazırlanması ve işlenmesi, kantin çalışanlarının uyması gereken hijyen kuralları, gıdalarda bulunması muhtemel tehlikeler, gıdanın bozulması ve bozulma sebepleri, gıda kaynaklı enfeksiyon ve zehirlenmeler ile yasal mevzuat konularında   uzmanlar tarafından sunum eşliğinde kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı.